Gorilla vs. Hanamichi! Final Confrontation

Gorilla vs. Hanamichi! Final Confrontation S3E3 - Gorilla vs. Hanamichi! Final Confrontation 1993

9 3

When Hanamichi calls basketball a 'dumb game', the captain of the basketball team challenges him because Hanamichi had made fun of his favorite game of all!

  • Released: 1993-11-06
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Takeshi Kusao, Hikaru Midorikawa, Kiyoyuki Yanada, Yoku Shioya, Ryotaro Okiayu, Akiko Hiramatsu, Eriko Hara, Hideyuki Tanaka, Hisao Egawa, Hochu Otsuka, Tomomichi Nishimura, Toshiyuki Morikawa, Yukimasa Kishino, Kozo Shioya, Yûji Mikimoto, Nobutoshi Canna, Hiromi Nishikawa, Machiko Toyoshima
  • Director: Junji Shimizu