Facing the strongest team, Shohoku in danger!

Facing the strongest team, Shohoku in danger! S99E99 - Facing the strongest team, Shohoku in danger! 1996

8.5 2

The combination team has become even more formidable by adding Sendoh and Fukuda to their lineup, and while Sakuragi is still struggling, Shohoku retains the lead.

  • Released: 1996-03-02
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Takeshi Kusao, Hikaru Midorikawa, Kiyoyuki Yanada, Yoku Shioya, Ryotaro Okiayu, Akiko Hiramatsu, Eriko Hara, Hideyuki Tanaka, Hisao Egawa, Hochu Otsuka, Tomomichi Nishimura, Toshiyuki Morikawa, Yukimasa Kishino, Kozo Shioya, Yûji Mikimoto, Nobutoshi Canna, Hiromi Nishikawa, Machiko Toyoshima
  • Director: