Guys - Sakuragi Gang

Guys - Sakuragi Gang S92E92 - Guys - Sakuragi Gang 1996

8.5 2

The Sakuragi gang look for jobs in order to collect money to afford train tickets to the national games.

  • Released: 1996-01-13
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Takeshi Kusao, Hikaru Midorikawa, Kiyoyuki Yanada, Yoku Shioya, Ryotaro Okiayu, Akiko Hiramatsu, Eriko Hara, Hideyuki Tanaka, Hisao Egawa, Hochu Otsuka, Tomomichi Nishimura, Toshiyuki Morikawa, Yukimasa Kishino, Kozo Shioya, Yûji Mikimoto, Nobutoshi Canna, Hiromi Nishikawa, Machiko Toyoshima
  • Director: