Japan's number basketball player

Japan's number basketball player S87E87 - Japan's number basketball player 1995

8.5 2

Sakuragi goes with Maki to scout out some teams who'll also be heading into the national tournament. One freshman center instantly caught their attention.

  • Released: 1995-11-25
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Takeshi Kusao, Hikaru Midorikawa, Kiyoyuki Yanada, Yoku Shioya, Ryotaro Okiayu, Akiko Hiramatsu, Eriko Hara, Hideyuki Tanaka, Hisao Egawa, Hochu Otsuka, Tomomichi Nishimura, Toshiyuki Morikawa, Yukimasa Kishino, Kozo Shioya, Yûji Mikimoto, Nobutoshi Canna, Hiromi Nishikawa, Machiko Toyoshima
  • Director: