Rukawa Kaede's Ambition

Rukawa Kaede's Ambition S86E86 - Rukawa Kaede's Ambition 1995

8.5 2

Hikiochi's sister desperately wants to interview Sendoh, but when doing so, eavesdropped on the announcement of Uozumi and Ikegami's retirement.

  • Released: 1995-11-18
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Takeshi Kusao, Hikaru Midorikawa, Kiyoyuki Yanada, Yoku Shioya, Ryotaro Okiayu, Akiko Hiramatsu, Eriko Hara, Hideyuki Tanaka, Hisao Egawa, Hochu Otsuka, Tomomichi Nishimura, Toshiyuki Morikawa, Yukimasa Kishino, Kozo Shioya, Yûji Mikimoto, Nobutoshi Canna, Hiromi Nishikawa, Machiko Toyoshima
  • Director: