New Challenge: the national championship!

New Challenge: the national championship! S85E85 - New Challenge: the national championship! 1995

8.5 2

Expectedly, the Shohoku basketball team is all the talk at Shohoku school, and everyone won't leave them alone, especially the school's news reporter Mari.

  • Released: 1995-11-11
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Takeshi Kusao, Hikaru Midorikawa, Kiyoyuki Yanada, Yoku Shioya, Ryotaro Okiayu, Akiko Hiramatsu, Eriko Hara, Hideyuki Tanaka, Hisao Egawa, Hochu Otsuka, Tomomichi Nishimura, Toshiyuki Morikawa, Yukimasa Kishino, Kozo Shioya, Yûji Mikimoto, Nobutoshi Canna, Hiromi Nishikawa, Machiko Toyoshima
  • Director: