The greatest shame of one's life

The greatest shame of one's life S72E72 - The greatest shame of one's life 1995

9 2

Ryonan's offense was concentrated around Fukuda, who has been constantly defeating Sakuragi. He was forced to sit out, sulking to himself of being beaten fair and square. While Sakuragi was defeated, Shohoku wasn't, as Mitsui's three pointers pulled his team back within range of Ryonan.

  • Released: 1995-07-01
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Takeshi Kusao, Hikaru Midorikawa, Kiyoyuki Yanada, Yoku Shioya, Ryotaro Okiayu, Akiko Hiramatsu, Eriko Hara, Hideyuki Tanaka, Hisao Egawa, Hochu Otsuka, Tomomichi Nishimura, Toshiyuki Morikawa, Yukimasa Kishino, Kozo Shioya, Yûji Mikimoto, Nobutoshi Canna, Hiromi Nishikawa, Machiko Toyoshima
  • Director: