Gorilla revives!

Gorilla revives! S71E71 - Gorilla revives! 1995

8.5 2

It seems that things are back to normal psychologically for Shohoku as Sakuragi wasn't as raged as expected by his friends, and Akagi finally solved some internal problems. The true match is about to start.

  • Released: 1995-06-17
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Takeshi Kusao, Hikaru Midorikawa, Kiyoyuki Yanada, Yoku Shioya, Ryotaro Okiayu, Akiko Hiramatsu, Eriko Hara, Hideyuki Tanaka, Hisao Egawa, Hochu Otsuka, Tomomichi Nishimura, Toshiyuki Morikawa, Yukimasa Kishino, Kozo Shioya, Yûji Mikimoto, Nobutoshi Canna, Hiromi Nishikawa, Machiko Toyoshima
  • Director: