Sakuragi Hanamichi comes to rescue!

Sakuragi Hanamichi comes to rescue! S68E68 - Sakuragi Hanamichi comes to rescue! 1995

9.5 2

Due to Fukuda's terrible defense and Sakuragi's equally atrocious offense, Taoka thought it'd be a harmless idea to match Fukuda up with him. However, it seems that the entire gym was in for a surprise as Sakuragi showed off his jumper.

  • Released: 1995-05-27
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Takeshi Kusao, Hikaru Midorikawa, Kiyoyuki Yanada, Yoku Shioya, Ryotaro Okiayu, Akiko Hiramatsu, Eriko Hara, Hideyuki Tanaka, Hisao Egawa, Hochu Otsuka, Tomomichi Nishimura, Toshiyuki Morikawa, Yukimasa Kishino, Kozo Shioya, Yûji Mikimoto, Nobutoshi Canna, Hiromi Nishikawa, Machiko Toyoshima
  • Director: