The final battle!

The final battle! S67E67 - The final battle! 1995

9 2

One of the more exciting matches in the tournament is about to start, as it's Ryonan vs. Shohoku. Though people have already been speculating Shohoku's chances of a victory, as their coach is absent, resting himself in the hospital.

  • Released: 1995-05-20
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Takeshi Kusao, Hikaru Midorikawa, Kiyoyuki Yanada, Yoku Shioya, Ryotaro Okiayu, Akiko Hiramatsu, Eriko Hara, Hideyuki Tanaka, Hisao Egawa, Hochu Otsuka, Tomomichi Nishimura, Toshiyuki Morikawa, Yukimasa Kishino, Kozo Shioya, Yûji Mikimoto, Nobutoshi Canna, Hiromi Nishikawa, Machiko Toyoshima
  • Director: