The strongest rival

The strongest rival S65E65 - The strongest rival 1995

8.5 2

Due to Uozumi being fouled out, and Fukuda being a terrible defensive player, Sendoh was forced to carry Ryonan on his shoulders all by himself. Though for Shohoku, greater events have become more of a priority.

  • Released: 1995-04-29
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Takeshi Kusao, Hikaru Midorikawa, Kiyoyuki Yanada, Yoku Shioya, Ryotaro Okiayu, Akiko Hiramatsu, Eriko Hara, Hideyuki Tanaka, Hisao Egawa, Hochu Otsuka, Tomomichi Nishimura, Toshiyuki Morikawa, Yukimasa Kishino, Kozo Shioya, Yûji Mikimoto, Nobutoshi Canna, Hiromi Nishikawa, Machiko Toyoshima
  • Director: