Kainan rebounds!

Kainan rebounds! S64E64 - Kainan rebounds! 1995

7 2

Sendoh is the entire pillar that's pushing his team forward right now, but the tables turn when Uozumo decides to argue a call from the referee.

  • Released: 1995-04-15
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Takeshi Kusao, Hikaru Midorikawa, Kiyoyuki Yanada, Yoku Shioya, Ryotaro Okiayu, Akiko Hiramatsu, Eriko Hara, Hideyuki Tanaka, Hisao Egawa, Hochu Otsuka, Tomomichi Nishimura, Toshiyuki Morikawa, Yukimasa Kishino, Kozo Shioya, Yûji Mikimoto, Nobutoshi Canna, Hiromi Nishikawa, Machiko Toyoshima
  • Director: