Three-day super training

Three-day super training S62E62 - Three-day super training 1995

8.5 2

Akagi really wants Sakuragi to become part of their offense, so he trains him for three days straight on his shooting. To his surprise, Sakuragi was pretty enthusiastic about it.

  • Released: 1995-04-08
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Takeshi Kusao, Hikaru Midorikawa, Kiyoyuki Yanada, Yoku Shioya, Ryotaro Okiayu, Akiko Hiramatsu, Eriko Hara, Hideyuki Tanaka, Hisao Egawa, Hochu Otsuka, Tomomichi Nishimura, Toshiyuki Morikawa, Yukimasa Kishino, Kozo Shioya, Yûji Mikimoto, Nobutoshi Canna, Hiromi Nishikawa, Machiko Toyoshima
  • Director: