To relieve guilt: Shave Head ?!

To relieve guilt: Shave Head ?! S60E60 - To relieve guilt: Shave Head ?! 1995

8.5 2

Sakuragi is in an emotional hangover after the events of the previous match, so in order to come to himself, he decides to change his appearance.

  • Released: 1995-03-18
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Takeshi Kusao, Hikaru Midorikawa, Kiyoyuki Yanada, Yoku Shioya, Ryotaro Okiayu, Akiko Hiramatsu, Eriko Hara, Hideyuki Tanaka, Hisao Egawa, Hochu Otsuka, Tomomichi Nishimura, Toshiyuki Morikawa, Yukimasa Kishino, Kozo Shioya, Yûji Mikimoto, Nobutoshi Canna, Hiromi Nishikawa, Machiko Toyoshima
  • Director: Toshihiko Arisako