Last 10 Seconds! A Perfect Conclusion

Last 10 Seconds! A Perfect Conclusion S59E59 - Last 10 Seconds! A Perfect Conclusion 1995

10 2

The last ten seconds of the game are approaching, and Shohoku is only down by four. The one who'll decide this match will be Sakuragi.

  • Released: 1995-03-11
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Takeshi Kusao, Hikaru Midorikawa, Kiyoyuki Yanada, Yoku Shioya, Ryotaro Okiayu, Akiko Hiramatsu, Eriko Hara, Hideyuki Tanaka, Hisao Egawa, Hochu Otsuka, Tomomichi Nishimura, Toshiyuki Morikawa, Yukimasa Kishino, Kozo Shioya, Yûji Mikimoto, Nobutoshi Canna, Hiromi Nishikawa, Machiko Toyoshima
  • Director: Masayuki Akehi