The One that Dominates the Game

The One that Dominates the Game S55E55 - The One that Dominates the Game 1995

8.5 2

Rukawa's strong performance made it seem like Shohoku has a chance of winning, but what got everyone's attention was when Akagi came back from the locker room.

  • Released: 1995-02-11
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Takeshi Kusao, Hikaru Midorikawa, Kiyoyuki Yanada, Yoku Shioya, Ryotaro Okiayu, Akiko Hiramatsu, Eriko Hara, Hideyuki Tanaka, Hisao Egawa, Hochu Otsuka, Tomomichi Nishimura, Toshiyuki Morikawa, Yukimasa Kishino, Kozo Shioya, Yûji Mikimoto, Nobutoshi Canna, Hiromi Nishikawa, Machiko Toyoshima
  • Director: