The Gorilla's Injury! Desperate Situation!?

The Gorilla's Injury! Desperate Situation!? S53E53 - The Gorilla's Injury! Desperate Situation!? 1995

9 2

Shohoku isn't about to let their chances slip away against Kainan, however, things quickly changed when Akagi injured his ankle, forcing Sakuragi to take over his spot as center.

  • Released: 1995-01-28
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Takeshi Kusao, Hikaru Midorikawa, Kiyoyuki Yanada, Yoku Shioya, Ryotaro Okiayu, Akiko Hiramatsu, Eriko Hara, Hideyuki Tanaka, Hisao Egawa, Hochu Otsuka, Tomomichi Nishimura, Toshiyuki Morikawa, Yukimasa Kishino, Kozo Shioya, Yûji Mikimoto, Nobutoshi Canna, Hiromi Nishikawa, Machiko Toyoshima
  • Director: