Challenge from a Rival

Challenge from a Rival S47E47 - Challenge from a Rival 1994

8.5 2

Shohoku has defeated Shoyo, and Sakuragi is quick to spread the word, especially after his ferocious slam dunk on Hanagata. It seems like Oda, a person that went to the same junior high as him, is going to be facing Kainan. They're also hoping to pull off an upset victory like Shohoku has.

  • Released: 1994-12-10
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Takeshi Kusao, Hikaru Midorikawa, Kiyoyuki Yanada, Yoku Shioya, Ryotaro Okiayu, Akiko Hiramatsu, Eriko Hara, Hideyuki Tanaka, Hisao Egawa, Hochu Otsuka, Tomomichi Nishimura, Toshiyuki Morikawa, Yukimasa Kishino, Kozo Shioya, Yûji Mikimoto, Nobutoshi Canna, Hiromi Nishikawa, Machiko Toyoshima
  • Director: