Mitsui! Stormy 3 Points

Mitsui! Stormy 3 Points S44E44 - Mitsui! Stormy 3 Points 1994

8.5 2

Mitsui, reminiscing upon the past, gets the energy to play and lead his team. In just a matter of time, he scored 9 consecutive points thanks to his impressive shooting, but is it enough to overcome Shoyo?

  • Released: 1994-11-03
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Takeshi Kusao, Hikaru Midorikawa, Kiyoyuki Yanada, Yoku Shioya, Ryotaro Okiayu, Akiko Hiramatsu, Eriko Hara, Hideyuki Tanaka, Hisao Egawa, Hochu Otsuka, Tomomichi Nishimura, Toshiyuki Morikawa, Yukimasa Kishino, Kozo Shioya, Yûji Mikimoto, Nobutoshi Canna, Hiromi Nishikawa, Machiko Toyoshima
  • Director: