Shoyo Ace Fujima's Real Ability

Shoyo Ace Fujima's Real Ability S42E42 - Shoyo Ace Fujima's Real Ability 1994

8.5 1

Fujima is leading a strong charge for Shoyo against Shohoku, taking the lead once again. Though Shohoku has other problems besides Fujima; Mitsui is already very tired. Will Kogure be able to take his place?

  • Released: 1994-10-15
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Takeshi Kusao, Hikaru Midorikawa, Kiyoyuki Yanada, Yoku Shioya, Ryotaro Okiayu, Akiko Hiramatsu, Eriko Hara, Hideyuki Tanaka, Hisao Egawa, Hochu Otsuka, Tomomichi Nishimura, Toshiyuki Morikawa, Yukimasa Kishino, Kozo Shioya, Yûji Mikimoto, Nobutoshi Canna, Hiromi Nishikawa, Machiko Toyoshima
  • Director: