Lightning Flash Ryota!

Lightning Flash Ryota! S39E39 - Lightning Flash Ryota! 1994

8.5 2

With Rukawa taking the heat off of the rest of the team, Miyagi gets a chance to show off his skills as a point guard and his speed on the court.

  • Released: 1994-09-24
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Takeshi Kusao, Hikaru Midorikawa, Kiyoyuki Yanada, Yoku Shioya, Ryotaro Okiayu, Akiko Hiramatsu, Eriko Hara, Hideyuki Tanaka, Hisao Egawa, Hochu Otsuka, Tomomichi Nishimura, Toshiyuki Morikawa, Yukimasa Kishino, Kozo Shioya, Yûji Mikimoto, Nobutoshi Canna, Hiromi Nishikawa, Machiko Toyoshima
  • Director: