Hot Blooded Guys

Hot Blooded Guys S35E35 - Hot Blooded Guys 1994

8.5 2

Mitsui got himself caught up in a fight between Ryo and Tetsuo, and was eventually beaten himself. However, an unlikely Sakuragi pops out of nowhere, and comes to aid his teammate when trying to get to the gym.

  • Released: 1994-08-27
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Takeshi Kusao, Hikaru Midorikawa, Kiyoyuki Yanada, Yoku Shioya, Ryotaro Okiayu, Akiko Hiramatsu, Eriko Hara, Hideyuki Tanaka, Hisao Egawa, Hochu Otsuka, Tomomichi Nishimura, Toshiyuki Morikawa, Yukimasa Kishino, Kozo Shioya, Yûji Mikimoto, Nobutoshi Canna, Hiromi Nishikawa, Machiko Toyoshima
  • Director: