Walkout King!? Sakuragi's Righteousness

Walkout King!? Sakuragi's Righteousness S33E33 - Walkout King!? Sakuragi's Righteousness 1994

8.5 2

Shohoku's next match is against Gohoku. While they have been exceeding almost everyone's expectations, Sakuragi continues to be laughed at for his nonsensical and pointless fouls. He starts to realize that he might not be so great after all.

  • Released: 1994-08-06
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Takeshi Kusao, Hikaru Midorikawa, Kiyoyuki Yanada, Yoku Shioya, Ryotaro Okiayu, Akiko Hiramatsu, Eriko Hara, Hideyuki Tanaka, Hisao Egawa, Hochu Otsuka, Tomomichi Nishimura, Toshiyuki Morikawa, Yukimasa Kishino, Kozo Shioya, Yûji Mikimoto, Nobutoshi Canna, Hiromi Nishikawa, Machiko Toyoshima
  • Director: