Mitsui's Peak, Trouble at 15

Mitsui's Peak, Trouble at 15 S26E26 - Mitsui's Peak, Trouble at 15 1994

8.5 2

It seems that Mitsui was once a great basketball player himself before High School. Though something happened during practice that changed his life forever.

  • Released: 1994-05-14
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Takeshi Kusao, Hikaru Midorikawa, Kiyoyuki Yanada, Yoku Shioya, Ryotaro Okiayu, Akiko Hiramatsu, Eriko Hara, Hideyuki Tanaka, Hisao Egawa, Hochu Otsuka, Tomomichi Nishimura, Toshiyuki Morikawa, Yukimasa Kishino, Kozo Shioya, Yûji Mikimoto, Nobutoshi Canna, Hiromi Nishikawa, Machiko Toyoshima
  • Director: