The Guy Who Wanted to Conquer the World

The Guy Who Wanted to Conquer the World S25E25 - The Guy Who Wanted to Conquer the World 1994

8.5 2

Mitsui and Tetsuo were defeated, but Mitsui still continued to fight. Though when Akagi enters, the atmosphere becomes dense. Akagi slaps Mitsui around. Kogure then informs everyone that Mitsui use to be an excellent basketball player, and was even on the team. Kogure then proceeds to tell the rise and downfall of Mitsui's basketball career.

  • Released: 1994-05-07
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Takeshi Kusao, Hikaru Midorikawa, Kiyoyuki Yanada, Yoku Shioya, Ryotaro Okiayu, Akiko Hiramatsu, Eriko Hara, Hideyuki Tanaka, Hisao Egawa, Hochu Otsuka, Tomomichi Nishimura, Toshiyuki Morikawa, Yukimasa Kishino, Kozo Shioya, Yûji Mikimoto, Nobutoshi Canna, Hiromi Nishikawa, Machiko Toyoshima
  • Director: