A Foggy Night's Ransen Festival

A Foggy Night's Ransen Festival S2E2 - A Foggy Night's Ransen Festival 2005

  • Released: 2005-06-20
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Kenichi Suzumura, Mamiko Noto, Sanae Kobayashi, Nana Mizuki, Megumi Toyoguchi, Takashi Kondo, Wataru Takagi, Mitsuki Saiga, Ai Shimizu, Eriko Kawasaki, Showko Tsuda, Mikako Takahashi, Yuji Ueda
  • Director: