The Moray Boat

The Moray Boat S17E17 - The Moray Boat 1998

Mayumi is a gas station attendant who lives with Yaguchi. She turns out to be a Shinma that Miyu knows. When Mayumi accidentally kills Yaguchi's wife, she and Yaguchi flee with Miyu and Reiha on their tail.

  • Released: 1998-01-27
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Miki Nagasawa, Shin-ichiro Miki, Megumi Ogata, Asa Shirakura, Chiharu Tezuka, Mika Kanai, Kokoro Shindô, Ken Narita, Ryotaro Okiayu, Yuri Shiratori, Akio Otsuka, Yasunori Matsumoto
  • Director: