¡Aparece el rival Todo-kun!

¡Aparece el rival Todo-kun! S10E10 - ¡Aparece el rival Todo-kun! 1981

  • Released: 1981-12-06
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Mayumi Tanaka, Mizuho Tsushima, Kazue Komiya, Tohru Ohira
  • Director: