¿Un genio? Kappei, el artista del Ping Pong

¿Un genio? Kappei, el artista del Ping Pong S33E33 - ¿Un genio? Kappei, el artista del Ping Pong 1982

  • Released: 1982-05-16
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Mayumi Tanaka, Mizuho Tsushima, Kazue Komiya, Tohru Ohira
  • Director: