Secret Drawings

Secret Drawings 1965

  • Released: 1965-01-01
  • Runtime: 120 minutes
  • Genre: Mystery
  • Stars: Tian Hua, Wang Xingang, Xing Jitian, Zhang Fan, Shi Wei, Wang Yi, Jiyun Liu, Li Renlin, Zhang Zhang, Li Li
  • Director: Hao Guang