Warm Current

Warm Current 1966

  • Released: 1966-04-29
  • Runtime: 89 minutes
  • Genre: Drama
  • Stars: Masakazu Kuwayama, Katsue Nitta, Daijirō Natsukawa, Kazuo Kitamura, Mikijiro Hira, Shima Iwashita, Noboru Nakaya, Chieko Baisho, Kyôko Kishida, Shizue Natsukawa, Toshiyuki Hosokawa, Nobuo Kaneko, Ikuko Tani, Kōsaku Yamayoshi, Chishū Ryū, Kiyo Murakami, Toyo Takahashi, Kôei Yamamoto, Mayumi Ogawa, Atsushi Watanabe
  • Director: Yoshitaro Nomura