Plead Guilty

Plead Guilty 1983

Criminal Investigation Officer Sergei Voronin takes his position by vocation. He created a club of young friends of the police, in which the guys go in for sports and meet interesting people. But he is worried about the company of guys who fell under the influence of a cynical high school student Nikolai Boyko, who "confuses robbery with prank."

  • Released: 1983-04-02
  • Runtime: 80 minutes
  • Genre: Drama, Crime
  • Stars: Sergey Zhigunov, Vladimir Shevelkov, Irina Miroshnichenko, Maya Bulgakova, Marina Yakovleva, Arnis Licitis, Aleksandr Mikhaylov, Yuriy Nazarov, Vera Sotnikova, Igor Rogatchov, Aleksandr Silin, Valentin Pechnikov, Vladimir Koretsky, Lyubov Sokolova, Vladimir Shirokov, Georgiy Kulikov, Anatoli Grachyov, Larisa Blinova, Larisa Luzhina, Yevgeni Krasavtsev  Show all >
    Galina Orlova, Dmitriy Orlovskiy, Lyudmila Karaush, Anton Voznesenskiy, Dmitriy Shparo, Andrei Yurenev, Yelena Valayeva, Klavdiya Kozlenkova
  • Director: Igor Voznesensky