Episode 2

Episode 2 S2E2 - Episode 2 1986

  • Released: 1986-12-16
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Hideyuki Tanaka, Yoko Oginome, Ryusei Nakao, Keiko Toda, Issei Futamata, Akiko Hiramatsu
  • Director: Takamasa Ikegami