Episode 1

Episode 1 S1E1 - Episode 1 1986

  • Released: 1986-05-10
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Hideyuki Tanaka, Yoko Oginome, Ryusei Nakao, Keiko Toda, Issei Futamata, Akiko Hiramatsu
  • Director: Osamu Uemura