Episode 7

Episode 7 S7E7 - Episode 7 2023

Reika decides to meet up with Kyoichi, but Tetsuo senses that she might be in danger.

  • Released: 2023-11-29
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Kuranosuke Sasaki, Kyohei Takahashi, Asuka Saito, Tae Kimura, Yasushi Fuchikami, Shuichiro Naito, Takuma Otoo, Eisaku Yoshida
  • Director: Daisuke Yamamoto