Episode 1

Episode 1 S1E1 - Episode 1 2023

Tetsuo Tosu's peaceful family life comes to an end when he is forced to make a grave decision.

  • Released: 2023-10-25
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Kuranosuke Sasaki, Kyohei Takahashi, Asuka Saito, Tae Kimura, Yasushi Fuchikami, Shuichiro Naito, Takuma Otoo, Eisaku Yoshida
  • Director: Takahiro Aoyama