Farewell, Bahia Blanca

Farewell, Bahia Blanca S36E36 - Farewell, Bahia Blanca 1976

The news of his mother brings Marco's time with Fiorina closer toward its end. Marco starts working at a coal mine to cover his travel expenses.

  • Released: 1976-09-05
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Yoshiko Matsuo, Akiko Tsuboi, Kazuyuki Sogabe, Noriko Ohara, Kiyoshi Kawakubo, Mie Azuma, Yukiko Nikaido, Akio Nojima, Eken Mine, Fumio Matsuoka, Hikaru Miyata, Ichiro Nagai, Kei Tomiyama, Keiko Yokozawa, Kōhei Miyauchi, Kuriko Komamura, Masaaki Okabe, Masako Nozawa, Reiko Mutoh, Takuzou Kamiyama  Show all >
    Mieko Nobusawa
  • Director: Isao Takahata