Good-bye, Fiorina

Good-bye, Fiorina S13E13 - Good-bye, Fiorina 1976

Joy over the group trip to Argentina is cut short when Renato goes back on his word. Marco gives Amedeo a letter for Anna and entrusts him to Peppino.

  • Released: 1976-03-28
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Yoshiko Matsuo, Akiko Tsuboi, Kazuyuki Sogabe, Noriko Ohara, Kiyoshi Kawakubo, Mie Azuma, Yukiko Nikaido, Akio Nojima, Eken Mine, Fumio Matsuoka, Hikaru Miyata, Ichiro Nagai, Kei Tomiyama, Keiko Yokozawa, Kōhei Miyauchi, Kuriko Komamura, Masaaki Okabe, Masako Nozawa, Reiko Mutoh, Takuzou Kamiyama  Show all >
    Mieko Nobusawa
  • Director: Isao Takahata