The Virgins

The Virgins 1973

shaw production

  • Released: 1973-06-23
  • Runtime: 78 minutes
  • Genre: Action, Drama
  • Stars: Margaret Hsing Hui, Wai Wang, Helen Ko Ti-Hua, Wan Chung-Shan, Chuan Yuan
  • Director: Yu Han-Hsiang