Episode 8

Episode 8 S8E8 - Episode 8 2004

8 1

Young-jae stops seeing Hye-won to protect her. He tries to prevent Ji-eun from seeing Min-hyuk. Min-hyuk tells Ji-eun he likes her and asks her if she can like him back.

  • Released: 2004-08-05
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Rain, Song Hye-kyo, Han Da-gam, Sunwoo Eun-Sook, Kim Sung-su, Kim Ji-young, Do-han Kang, Jang Yong, Im Ye-jin, Lee Young-eun
  • Director: