Episode 3

Episode 3 S3E3 - Episode 3 2004

8 1

Young-jae and Ji-eun agree into a contract marriage of 6 months when Ji-eun is to resume ownership of the Full House. In their "honeymoon" Young-jae teaches Ji-eun how to ride a bike. He is trying to move on and forget Hye-won.

  • Released: 2004-07-21
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Rain, Song Hye-kyo, Han Da-gam, Sunwoo Eun-Sook, Kim Sung-su, Kim Ji-young, Do-han Kang, Jang Yong, Im Ye-jin, Lee Young-eun
  • Director: