The Persistently, Wacky Gekisou Chase!

The Persistently, Wacky Gekisou Chase! S44E44 - The Persistently, Wacky Gekisou Chase! 1997

Natsumi loses her will as a mechanic when her prized wrench is taken by a Gorotsuki to become a wrench of ultimate evil adaptation.

  • Released: 1997-01-10
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Yoshihiro Fukuda, Yuji Kishi, Atsuko Kurusu, Yoshihiro Masujima, Yuka Motohashi, Mari Maruta, Rika Nanase, Hiroshi Ôtake, Kyousei Tsukui, Takashi Nagasako
  • Director: Noboru Takemoto