Naniwhatever Anyway, A Scramble Intersection Robo!?

Naniwhatever Anyway, A Scramble Intersection Robo!? S40E40 - Naniwhatever Anyway, A Scramble Intersection Robo!? 1996

Minoru befriends a traitorous Gorotsuki and shows him the ways of Osaka, unknowing of the true nature of the Bowzock's plans against the Carranger.

  • Released: 1996-11-29
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Yoshihiro Fukuda, Yuji Kishi, Atsuko Kurusu, Yoshihiro Masujima, Yuka Motohashi, Mari Maruta, Rika Nanase, Hiroshi Ôtake, Kyousei Tsukui, Takashi Nagasako
  • Director: Katsuya Watanabe