RV Robo's Wrong-Way Run

RV Robo's Wrong-Way Run S32E32 - RV Robo's Wrong-Way Run 1996

After reading a farewell letter from VRV Master acknowledging him as a leader, Kyosuke goes all out in facing a Gorotsuki piloting the captured RV Robo in order to get the RV Robo back.

  • Released: 1996-10-04
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Yoshihiro Fukuda, Yuji Kishi, Atsuko Kurusu, Yoshihiro Masujima, Yuka Motohashi, Mari Maruta, Rika Nanase, Hiroshi Ôtake, Kyousei Tsukui, Takashi Nagasako
  • Director: Katsuya Watanabe