Urgent Launch?! New Leader

Urgent Launch?! New Leader S24E24 - Urgent Launch?! New Leader 1996

A disagreement regarding the usage of the Carranger to help others makes Kyosuke force Minoru to become the leader of the team to force him to realize his point.

  • Released: 1996-08-09
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Yoshihiro Fukuda, Yuji Kishi, Atsuko Kurusu, Yoshihiro Masujima, Yuka Motohashi, Mari Maruta, Rika Nanase, Hiroshi Ôtake, Kyousei Tsukui, Takashi Nagasako
  • Director: Katsuya Watanabe