The Overweight of Fury

The Overweight of Fury S11E11 - The Overweight of Fury 1996

Youko goes on an obsessive diet spree after an encounter with a number-crunching Gorotsuki makes her think she has gained too much weight.

  • Released: 1996-05-10
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Yoshihiro Fukuda, Yuji Kishi, Atsuko Kurusu, Yoshihiro Masujima, Yuka Motohashi, Mari Maruta, Rika Nanase, Hiroshi Ôtake, Kyousei Tsukui, Takashi Nagasako
  • Director: Katsuya Watanabe