Dancing Noise Pollution

Dancing Noise Pollution S2E2 - Dancing Noise Pollution 1996

The Carranger escape from Dappu's explanation of their new Giga Formula weapon only to need it to take on a Gorotsuki who wants to use car noises as a signal to get the Earth blown up by other aliens.

  • Released: 1996-03-08
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Yoshihiro Fukuda, Yuji Kishi, Atsuko Kurusu, Yoshihiro Masujima, Yuka Motohashi, Mari Maruta, Rika Nanase, Hiroshi Ôtake, Kyousei Tsukui, Takashi Nagasako
  • Director: Yoshiaki Kobayashi