Episode 2

Episode 2 S2E2 - Episode 2 2008

  • Released: 2008-06-20
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Yuuki Tai, Hikaru Isshiki, Keiko Suzuki
  • Director: