Hot Vocals on the Lakeshore

Hot Vocals on the Lakeshore S26E26 - Hot Vocals on the Lakeshore 1983

  • Released: 1983-08-23
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Mitsuko Horie, Chiyoko Kawashima, Hideyuki Hori, Isao Sasaki, Kaneto Shiozawa, Katsuji Mori, Masashi Amenomori, Mugihito, Satomi Majima, Takeshi Aono, Yuko Mita, Tomiko Suzuki
  • Director: