Sally Forth, Adarus Base!

Sally Forth, Adarus Base! S44E44 - Sally Forth, Adarus Base! 1980

  • Released: 1980-02-13
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Keiko Han, You Inoue, Yuko Mita, Kenichi Ogata, Toshio Furukawa, Yoshito Yasuhara, Tomomichi Nishimura
  • Director: